Klienditugi: 6560000
E-R 9-17
Mis on tarbijalaen?

Rahamurede eest ei ole kahjuks keegi kaitstud. Muresid võib lahendada mitmel moel. Kust leida raha? Üks kõige kiirem ja kindlam võimalus selleks on tarbimsilaen. Ka täiesti stabiilse sissetulekuga peredel võib ju ette tulla ajutisi finantsprobleeme. Probleemi kiireks lahendamiseks on mõistlik võtta laenu (teiste sõnadega tarbimislaenu või väikelaenu).

Tarbimisaen on laenutoode, mis on maailmas eksisteerinud kümneid aastaid ning Eesti turul juba peaagu kümme aastat. Tarbimislaenud võitsid kiiresti Eestis populaarsuse. Eestis tegutsevatel finantsasutustel on kokku üle 120 000 kliendi ning laenuportfelli suurus üle 30 000 000 euro. Kliendid vajavad seda laenutoodet erinevatel põhjustel ootamatute kulutuste katmiseks. Mõned levinumad põhjused laenu võtmiseks on näiteks auto remont, matuste korraldamine, hambaravi või muu tervisega seotud ootamatu probleem, lõpumüügist kõvasti allahinnatud toote ostmine, raha otsasaamine vahetult enne palgapäeva.

Tarbimislaenu populaarsuse põhjus on selle lihtsus – nõutavate dokumentide hulk on minimaalne, tagatist pole vaja ning laenu saamise protsess on kiire ja mugav. Kliendilt nõutavad dokumendid: laenutaotlus, isikut tõendav dokument, pangakonto väljavõte viimase kuue kuu sissetulekute ja väljaminekute kohta. Laenud taotlemiseks on kliendil vaja teha isiku tuvastamine ning vähem kui tunni ajaga võib laekuda laenusumma kliendi kontole.

Credit.ee tarbimislaenu saamiseks peab klient:

  • elama alaliselt Eestis, olema Eesti Vabariigi kodanik või omama tähtajalist või tähtajatut elamisluba või elamisõigust Eestis elamiseks;
  • olema vanuses 18–65 aastat;
  • omama kindlat töökohta või muud püsivat kinnitava sissetulekut;
  • kliendil ei tohi olla varasemast laenumaksete võlgnevusi ega laenutingimuste rikkumisi.

Tarbimislaen registreeritakse ja vormistatakse interneti teel. See aitab klientidel säästa krediidiasutustes käimisele kuluvat aega ja raha ning saada laenusumma kätte ebatavaliselt kiiresti. Lisaks sellele luuakse igale kliendile kordumatu võrguprofiil, mis võimaldab kerge vaevaga kontrollida kehtivaid kontosid, laenureegleid ja lepingu tingimusi puudutavat teavet ning olla kursis eripakkumisi ja soodustusi sisaldavate uudistoodetega.

Credit.ee sõlmib laenu andmisel Tarbijakrediidilepingu. Tarbijakrediidileping koosneb:

  • üldtingimustest;
  • põhitingimustest;
  • maksegraafikust.

Laenusumma makstakse välja ainult laenusaaja pangakontole. Tarbijalaenu tagastamine kliendi poolt toimub annuiteetgraafiku alusel. Tagastada saab tarbijalaenu nii pangakontole kui ka sularahas.

Laenu tähtaega on võimalik pikendada Credit.ee kliendikeskonnas: https://www.credit.ee/et/iseteenindus. Pikendamise eeltingimuseks on see, et pikendustasu on Credit.ee arveldusarvele laekunud. Laenu tähtaega on võimalik pikendada kas 5, 15 või 30 päeva võrra. Credit.ee võib pikendamisest keelduda. Tarbijalaenu pikendamisel programmis genereeritakse kliendile uus maksegraafik ning automaatselt saadetakse see kliendile e-posti teel.

Credit.ee laenu andmise põhimõtted:

Kvaliteetsed laenuotsused on meie äri nurgakiviks. Seetõttu oleme välja töötanud oma krediidipoliitika, mis baseerub varasemale kogemusele. Krediidi andmisega seonduvat reguleerivad eelkõige võlaõigusseadus (VÕS) ja tsiviilseadustiku üldosa seadus (TsÜS). TsÜS annab eraõiguslikele suhetele üldise reeglistiku. VÕSi sätetele tuginedes lepivad pooled kokku koostöö tingimustes ning reguleerivad kokkuleppe lepinguga.

Credit.ee - Mõistlik valik!