Klienditugi: 6560000
E-R 9-19
Kliendiabi
Korduma kippuvad küsimused
 • Millised ettevõtted saavad taotleda ärilaenu?
  Registreeruda ja esitada taotlust saavad kõik ettevõtted (sõltumata ettevõtte vanusest ja tegevusmahust), kes on registreeritud Eesti Äriregistris ja kellel puuduvad või on lõpetatud maksehäired Creditinfo Eesti AS registris ning nõuded Krediidiregistris OÜ.
 • Millistele laenudele on spetsialiseerunud Credit.ee?
  Credit.ee pakub ärilaene juhatuse liikme käendusel summale kuni 10 000 eurot ja perioodiga alates 15 päeva kuni 5 aastat.

  Tagatiseta ärilaenud on eelkõige suunatud väikestele ja keskmistele tulundusühingutele (sh FIE-dele), kes on registreeritud Äriregistris.
 • Kes saab esindada ettevõtet?
  Ettevõtet saab esindada ja on ühtlasi laenulepingu käendajaks ainult juhatuse liige, kellel on vastavad esinduse õigused, mis on määratud põhikirjas ning ettevõtte B-kaardil.
 • Kas on piiranguid ettevõtte esindajale?
  Ei. Iga laenutaotlus vaadatakse läbi personaalselt ja krediidikomitee võtab arvesse kõik krediidiprojekti nüansid.

  Soovitav on, et ettevõtte esindaja alaline elukoht on Eesti. Juhatuse liikme vanus peaks olema vähemalt 18 aastat ja ülempiir puudub. Ettevõtte ja selle esindaja peavad olema Eesti residendid.
  Resident on piiramatu maksukohustusega isik, kelle nii Eestis kui välisriigi tulu maksustatakse Eestis, kuid topeltmaksustamist välditakse.
  Füüsiline isik on resident, kui tema elukoht on Eestis või kui ta viibib Eestis vähemalt 183 päeval 12 järjestikuse kalendrikuu jooksul.
  Juriidiline isik on resident, kui ta on asutatud Eesti seaduse alusel.
 • Kuidas on võimalik registreeruda Credit.ee ärikliendiks ja esitada ärilaenu taotlus?
  Ärikliendiks saab registreeruda ja esitada laenutaotlus www.credit.ee kodulehe kaudu valides soovitud ärilaenu toode Teile mugaval ajal.
  Nõustamine ja lisaküsimustele vastame telefonil (+372) 656 0000.
  Credit.ee klienditeenindus on lahti tööpäeviti alates 9:00 kuni 19:00. Lahtiolekud riiklikel pühadel on märgitud kodulehe rubriigis „Uudised ja kampaaniad“.
  Credit.ee krediidikomisjoni esmane vastus juriidilise isiku taotlusele antakse 1-2 tunni ja hiljemalt 1 tööpäeva jooksul vastavalt krediidikomisjoni tööaegadele.
  Võimalik, et võtame enne lõplike otsuste vastuvõtmist Teiega ühendust küsimuste täpsustamiseks.
  Uus klient peab läbima ka esmase isikusamasuse tuvastuse, mida pakume digitaalselt koostööpartner Veriff kaudu.
 • Mis on vajalik ärilaenu saamiseks?
  Nõuded ettevõttele
  ▪ Ettevõte peab olema registreeritud Eesti Äriregistris;
  ▪ Ettevõttel peab olema arveldusarve Eesti pangas, kuna laenusummad kantakse üksnes ettevõtte (kellega on eelnevalt sõlmitud laenuleping) panga arvele, mis asub Eestis.

  Erandiks on füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE) – kui füüsilisest isikust ettevõtjal FIE-l puudub eraldi ettevõtlusega seotud arveldusarve, siis maksab Credit.ee laenulepingu summa välja antud eraisiku arveldusarvele, mis asub Eestis.

  Nõuded ettevõtte esindajale
  ▪ Vajalik on kehtiv isikuttõendav dokument (dokumendi aegumiseni ei tohi jääda alla ühe kuu aega);
  ▪ Ettevõtte esindaja peab olema Eesti resident ning olema seotud Eestiga vähemalt 3 aastat;
  ▪ On olemas juurdepääs internetile;
  ▪ Ettevõtte esindajaga on võimalik saada ühendust telefoni ja e-kirja teel;
  ▪ Ettevõtte esindajal on võimalik allkirjastada leping digitaalselt: on olemas ID-kaart ja ID-kaardi lugeja, Mobiili-ID  või Smart-ID.
 • Kuidas pikendada oma laenu tähtaega?
  Kui Credit.ee OÜ poolt on Teile väljastatud laen, kuid Teil ei ole võimalik seda tähtajaks tasuda, võite laenu pikendada ehk lisateenusena laenu tasumise tähtaega edasi lükata 5, 15 või 30 päeva võrra. 
  Laenu pikendamiseks tuleb Teil esitada Credit.ee iseteeninduskeskkonna rubriigis „Laenu pikendamine“ vastav avaldus (tellida laenu pikendamine), kus Teil on võimalik valida, mitme päeva võrra soovite tasumise tähtpäeva edasi lükata. 
  Kui lepingu pikendamise avalduse esitamine õnnestub, näete iseteeninduskeskkonnas vastavat teavet, mis sisaldab infot pikendamise tasu ja maksekorralduse kohta. 
  Tähtis on ka silmas pidada, et kui Teie laenutähtaeg on juba ületatud, siis laenu pikendustasu sisaldab viivist, sooduslaenu rikkumise tasu ja/või teisi trahve. Juhul kui Teil on viivituses mitu osamakset, sisaldab tasu ka kõiki viivitatud osamakseid, välja arvatud viimast. Pikendustasu ja tekkinud võlgnevused tuleb tasuda ühe maksena ning kindlasti tuleb makse selgitusse kirjutada sõna “pikendamine”, vastasel juhul arvestatakse makset tavamaksena. Kui pikendustasu ei laeku Credit.ee OÜ arveldusarvele ettenähtud tähtajaks, siis Teie taotlus pikendamiseks tühistatakse ning makset arvestatakse tavamaksena. 
  Kui laenulepingu pikendamise tingimused on täidetud, pikendatakse laenu valitud perioodi võrra ning Teile saadetakse lepingulisa Teie poolt registreerimisankeedis märgitud e-posti aadressile. Lepingu lisas sätestatakse muudetud maksegraafik. 
  Laenulepingut saab pikendada nii laenuperioodi kestel kui selle lõppemisel. Juba viivituses oleva osamakse/ laenu korral tuleb arvestada, et viivitus päevades ei ületaks valitud pikendamise perioodi pikkust, kuna maksepäeva edasilükkamist arvestatakse lepingujärgsest maksetähtpäevast alates. 
  Laenu pikendamise hinnakirjaga saate tutvuda Credit.ee OÜ veebilehel: https://credit.ee/et/hinnakiri.

 • Kas võin ärilaenu tagasi maksta ennetähtaegselt?
  Jah. Laenu ennetähtaegseks tagastamiseks palume esitada avalduse vähemalt kolm (3) tööpäeva enne oma soovi laen ennetähtaegselt tagastada, märkides avalduses ees- ja perekonnanime, isikukoodi või ettevõtte nimetuse, soovitava tagastamise kuupäeva. Kirjaliku avalduse palume saata e-posti aadressile info@credit.ee ja suulise avalduse saab esitada helistades telefonil (+372) 622 5220.
  Credit.ee klientide iseteeninduse keskkonnas www.credit.ee on "Ettevõtte" rolli alt otse võimalik tellida ärilaenu lepingu ennetähtaegse lõpetamise, vajutades rubriigile „Laenu lõpetamine“ ja valides lepingu lõpetamise kuupäeva, kus koheselt näete Teie tellitud kuupäeva seisuga lepingu lõpetamise summa.

  Laenu ennetähtaegse tagastamise korral tuleb tasuda laenu põhiosa jäägi, intressi laenu kasutamise aja eest ja hüvitise ennetähtaegse tagastamise eest kolme (3) protsendi ulatuses (või vastavalt Teie laenulepingu tingimustele) ennetähtaegselt tagastatud laenu summalt.
  Täpse summa, mis tasumisele kuulub, teatatakse Teile e-posti, SMS-i või telefoni teel, vastavalt avalduses Teie poolt märgitule. Ennetähtaegsest laenu tagastamisest teatamata jätmise korral loetakse tasutud summa laenu põhiosa ja intresside ettemakseks.
  Kui avalduses märgitud tähtajaks ei ole laenu tagastatud, jätkub laenuleping esialgsetel tingimustel.

 • Kes on riikliku taustaga isik?
  Riikliku taustaga isik on füüsiline isik, kes täidab või on täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid, samuti sellise isiku perekonnaliikmed ja lähedased kaastöötajad.
 • Keda arvestatakse avaliku võimu oluliste ülesannete täitja perekonnaliikmeteks?
  1) abikaasa või abikaasaga samaväärseks peetav isik;
  2) vanem;
  3) laps;
  4) lapse abikaasa või abikaasaga samaväärseks peetav isik.
 • Keda arvestatakse avaliku võimu oluliste ülesannete täitja lähedaseks kaastöötajaks?
  1) füüsiline isik, kellel on avaliku võimu oluliste ülesannete täitjaga lähedased ärisuhted või kellega koos on avaliku võimu oluliste ülesannete täitja juriidilise isiku või lepingulise õigusliku üksuse ühine tegelik kasusaaja;
  2) isik, kes tegeliku kasusaajana omab täielikult juriidilist isikut või lepingulist õiguslikku üksust, mis on teadaolevalt asutatud avaliku võimu oluliste ülesannete täitja kasuks.
 • Kui isik on varasemalt täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid ja enam ei täida neid, millal teda enam ei peeta riikliku taustaga isikuks?
  Ajalist piirangut ei ole. Kui isik on varasemalt täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid, siis teda peetakse riikliku taustaga isikuks.
 • Milliseid ametikohti loetakse riikliku taustaga isikuteks?

  1) riigipea, valitsusjuht, minister, aseminister ja abiminister; parlamendiliige;
  2) ülemkohtu, konstitutsioonikohtu ja muu sellise kõrgema kohtu, kelle otsuseid saab edasi kaevata üksnes erandjuhtudel, kohtunik;
  3) riigi kontrollasutuse ja keskpanga nõukogu liige;
  4) suursaadik, asjur ja kaitsejõudude kõrgem ohvitser;
  5) riigi äriühingu juhtimis-, järelevalve- ja haldusorgani liige.

  Eesti Vabariigis loetakse Riikliku taustaga isikuteks järgmiste ametikohtade täitjaid:
  1) Vabariigi President;
  2) peaminister;
  3) minister;
  4) Riigikogu liige;
  5) erakonna juhatuse liige;
  6) riigisekretär;
  7) ministeeriumi kantsler;
  8) riigikontrolör;
  9) õiguskantsler;
  10) riigikohtunik;
  11) riigi peaprokurör;
  12) Eesti Panga Nõukogu esimees ja liikmed, president ja asepresidendid;
  13) erakorraline ja täievoliline suursaadik, saadik või asjur;
  14) Kaitseväe juhataja;
  15) Kaitseliidu ülem;
  16) riigi valitseva mõju all oleva äriühingu nõukogu või juhatuse liige;
  17) sihtasutuse Põhja-Eesti Regionaalhaigla, sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikumi, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, Maaelu Edendamise Sihtasutuse, Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus, Sihtasutuse KredEx ja Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu ja juhatuse liige;
  18) Tallinna, Tartu, Narva, Pärnu või Kohtla-Järve linnapea ja Saaremaa vallavanem;
  19) Haridus- ja Noorteameti, Kaitsepolitseiameti, Kaitseressursside Ameti, Keeleameti, Keskkonnaameti, Konkurentsiameti, Lennuameti, Maa-ameti, Maanteeameti, Maksu- ja Tolliameti, Muinsuskaitseameti, Patendiameti, Politsei- ja Piirivalveameti, Põllumajandusameti, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti, Päästeameti, Ravimiameti, Riigi Infosüsteemi Ameti, Sotsiaalkindlustusameti, Statistikaameti, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti, Terviseameti, Veeteede Ameti, Veterinaar- ja Toiduameti või Välisluureameti peadirektor;
  20) Andmekaitse Inspektsiooni, Keskkonnainspektsiooni või Tööinspektsiooni peadirektor;
  21) Riigi Tugiteenuste Keskuse või Häirekeskuse peadirektor ja Rahvusarhiivi riigiarhivaar;
  22) Finantsinspektsiooni nõukogu ja juhatuse liige.

  (2) Riikliku taustaga isikuteks loetakse ka järgmiste Eestis paiknevate akrediteeritud rahvusvaheliste organisatsioonide juhid:
  1) Balti Kaitsekolledž;
  2) NATO Küberkaitsekoostöö Keskus;
  3) Euroopa amet vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks (eu-LISA);
  4) NATO staabielement.

 • Kas Credit.ee'st on võimalik tarbimislaenu saada?
  Credit.ee OÜ ei võta alates 1. aprillist 2023. a eraisikutelt vastu laenutaotlusi.
 • Mida kujutab endast isikusamasuse tuvastamine ja kas selle protseduuri läbimine on kohustuslik?
  Kooskõlas Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega (jõustunud 27.11.2017) peavad kõik kliendid läbima isikusamasuse tuvastamise protseduuri. Isikusamasuse tuvastamine on kohustuslik ühekordne protseduur.

  Edaspidi parooli, ID-kaardi või mobiil-ID abil süsteemi sisenemisel isikusamasuse tuvastamine ei ole enam vajalik
 • Kui üks Credit.ee OÜ tarbimislaen on alles tagasi maksmata, kas siis võib veel laenu saada?
  Ei, Credit.ee OÜ ei võta alates 1. aprillist 2023. a eraisikutelt vastu laenutaotlusi.
 • Kuhu on vaja tasuda? Millised on Credit.ee rekvisiidid?
  Saaja: Credit.ee OÜ
  AS SEB Pank: EE231010220211016226
  AS Coop Pank: EE834204278602635504
  AS LHV Pank: EE577700771002316953

  Palume märkida maksekorraldusele kindlasti viitenumbri ja selgitusse laenunumbri, mille eest tasute. Selle informatsiooni leiate Credit.ee iseteeninduskeskkonnas rubriigis „Minu rekvisiidid“.
 • Mul on seatud internetipangas päevalimiit, kuidas ma saan maksta?
  Viivituse vältimiseks soovitab Credit.ee OÜ makse tasumise jagada erinevate päevade vahel silmas pidades, et viimane makse jõuaks Credit.ee OÜ-ni maksegraafikujärgsel tähtpäeval.
  Samuti on Teil võimalus muuta aegsasti oma internetipanga päevalimiiti. Makselimiidi suurendamiseks ja turvalisuse kaalutlustel soovitab Credit.ee OÜ ülekande tegemiseks kasutada ID-kaarti, Mobiil-ID või PIN kalkulaatorit.
  Sularahas on võimalik tasuda Omniva postkontoris või Teile sobivas pangakontoris.
 • Kuidas pikendada oma laenu tähtaega?
  Lepingu pikendamiseks tuleb ühendust võtta e-posti aadressil info@credit.ee – kõik avaldused vaadatakse läbi personaalselt.
 • Kas ma saan oma kasutajakontot ise blokeerida?
  Jah. Credit.ee OÜ kasutajakonto blokeerimiseks esitage palun vabas vormis avaldus Credit.ee OÜ kasutajakonto registreerimisel märgitud e-posti aadressilt. Avalduses palun märkige kindlasti ees- ja perekonnanimi ning isikukood ja saatke avaldus e-postile info@credit.ee.
  Kui Credit.ee OÜ on Teie avalduse kätte saanud, blokeeritakse Teie kasutajakonto viivitamata ning Teile saadetakse vastavasisuline teade.
 • Kui ma olen oma kasutajakonto blokeerinud, siis kuidas ma saan blokeeringu eemaldada?
  Blokeeringu eemaldamiseks palume esitada vabas vormis avalduse vastava sooviga. Avalduses palume lisaks märkida ees- ja perekonnanimi ning isikukood. Avaldust aktsepteeritakse, kui see on saadetud kliendi ankeedis märgitud e-posti aadressilt või on allkirjastatud digitaalselt.
  Kui Credit.ee OÜ on nõuetekohaselt vormistatud avalduse kätte saanud, eemaldatakse blokeering Teie kasutajakontolt viivitamata ning Teile saadetakse vastavasisuline teade.
 • Kas laenu intress on kogu laenuperioodi jooksul sama või muutuv?
  Intressimäär on kogu laenuperioodi jooksul fikseeritud ja see ei sõltu EURIBORi ega muude indeksite liikumisest. Seetõttu saab laenusaaja kindel olla, et laenu kuumakse ei suurene ja vastab tema võimalustele.
 • Kas võin laenu tagasi maksta ennetähtaegselt?
  Jah. Laenu ennetähtaegse tagastamiseks palume esitada avaldus vähemalt kolm (3) päeva enne oma soovi ennetähtaegselt laen tagastada, märkides avalduses ees- ja perekonnanimi, isikukood, soovitav tagastamise kuupäev. Kirjalik avaldus palume saata e-posti aadressile info@credit.ee ja  suuline avaldus saab esitada  telefonil (+372) 622 5220.
  Credit.ee klientide iseteeninduse keskkonnas www.credit.ee on võimalik tellida laenulepingu ennetähtaegse lõpetamise vajutades rubriigele „Laenu lõpetamine“ ja valides lepingu lõpetamise kuupäeva, Teie koheselt näete tellitud kuupäeva seisuga lepingu lõpetamise summat.

  Laenu ennetähtaegse tagastamise korral tuleb tasuda laenu põhiosa jääk, intress laenu kasutamise aja eest ja hüvitis ennetähtaegse tagastamise eest ühe (1) protsendi ulatuses ennetähtaegselt tagastatud laenu summalt juhul, kui ennetähtaegse tagasimakse ja lepingu lõppemise vaheline periood on pikem kui üks aasta, ning null koma viie (0,5) protsendi ulatuses ennetähtaegselt tagastatud laenu summalt juhul, kui see periood ei ületa üht aastat.
  Täpse summa, mis tasumisele kuulub, teatatakse Teile e-posti, SMS-i või telefoni teel, vastavalt avalduses Teie poolt märgitule. Ennetähtaegsest laenu tagastamisest teatamata jätmise korral loetakse tasutud summa laenu põhiosa ja intresside ettemakseks. Kui avalduses märgitud tähtajaks ei ole laenu tagastatud, jätkub laenuleping esialgsetel tingimustel.
 • Kas laenu maksepäeva saab muuta?
  Credit.ee ei paku laenulepingu maksepäeva muutmist. Lepingu tähtaja ja maksegraafiku muutmise soovil palume ühendust võtta e-posti aadressil info@credit.ee – kõik avaldused vaadatakse läbi personaalselt.
 • Mida teha makseraskuste korral?
  Peamine on makseraskusest koheselt teatada. Probleemi lahendamine varases staadiumis on oluliselt lihtsam, enne kui võlgnevus paisub liiga suureks. Makseraskuse või võlgnevuse korral palume võtta kiiremas korras ühendust meie spetsialistiga telefonil (+372) 622 5220 või e-posti aadressil volahaldur@credit.ee ning koos jõuame mõistliku lahenduseni.
 • Kuidas ma saan laenulepingust taganeda?
  Selleks palume esitada kirjalik taganemisavaldus (elektroonselt või paberkandjal) vabas vormis vähemalt üks (1) päev enne soovi laenu tagastada, kus peavad olema märgitud järgmised andmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood, laenulepingu number, avaldus lepingust taganemise ja soovitav laenu tagastamise kuupäev, avalduse koostamise kuupäev ning allkiri. Lepingust on võimalik taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates laenu üleandmisest.
  Lepingust taganemise korral on laenuandjal õigus nõuda Teilt laenuandja poolt avalik-õigusliku suhte raames lepinguga seoses makstud tagastamatute tasude hüvitamist (Rahvastikuregistri väljavõte, Äriregistri väljavõte, Kinnistusraamatu väljavõte jms).
 • Mida tähendab laenu refinantseerimine?
  Laenu refinantseerimine tähendab olemasoleva maksegraafiku asendamist uue maksegraafikuga. Refinantseerimisega on võimalik vähendada igakuiseid laenumakseid ja võimalusel muuta olemasolev laen soodsamaks. 

  Credit.ee OÜ ei sõlmi alates 1. aprillist 2023. a eraisikutega uued kokkuleped.
  Lepingu maksegraafiku muutmise soovil palume ühendust võtta e-posti aadressil info@credit.ee – kõik avaldused vaadatakse läbi personaalselt.
  Refinantseerimise kokkulepe jõustub, kui olete tasunud kokkuleppe sõlmimise tasu, võlgnetava intressi ja viivise ning allkirjastanud refinantseerimise kokkuleppe. Kui Teil peaks tekkima täiendavaid küsimusi laenu refinantseerimise kohta, siis palume võtta ühendust meie spetsialistiga telefonil (+372) 622 5220 või e-posti aadressil volahaldur@credit.ee.
 • Kes on riikliku taustaga isik?
  Riikliku taustaga isik on füüsiline isik, kes täidab või on täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid, samuti sellise isiku perekonnaliikmed ja lähedased kaastöötajad.
 • Keda arvestatakse avaliku võimu oluliste ülesannete täitja perekonnaliikmeteks?
  1) tema abikaasa;
  2) abikaasaga võrdväärne partner vastavalt isiku elukohariigi õigusele või tehingu sõlmimise kuupäeva seisuga temaga vähemalt aasta ühist majapidamist omanud isik;
  3) tema lapsed ja nende abikaasad või partnerid punkti 2 tähenduses;
  4) tema vanem.
 • Keda arvestatakse avaliku võimu oluliste ülesannete täitja lähedaseks kaastöötajaks?
  1) füüsiline isik, kellel on avaliku võimu oluliste ülesannete täitjaga lähedased ärisuhted või kellega koos on avaliku võimu oluliste ülesannete täitja juriidilise isiku või lepingulise õigusliku üksuse ühine tegelik kasusaaja;
  2) isik, kes tegeliku kasusaajana omab täielikult juriidilist isikut või lepingulist õiguslikku üksust, mis on teadaolevalt asutatud avaliku võimu oluliste ülesannete täitja kasuks.
 • Kui isik on varasemalt täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid ja enam ei täida neid, millal teda enam ei peeta riikliku taustaga isikuks?
  Ajalist piirangut ei ole. Kui isik on varasemalt täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid, siis teda peetakse riikliku taustaga isikuks.
 • Milliseid ametikohti loetaks riikliku taustaga isikuteks?

  Eesti Vabariigis loetakse Riikliku taustaga isikuteks järgmiste ametikohtade täitjaid:
  1) Vabariigi President;
  2) peaminister;
  3) minister;
  4) Riigikogu liige;
  5) erakonna juhatuse liige;
  6) riigisekretär;
  7) ministeeriumi kantsler;
  8) riigikontrolör;
  9) õiguskantsler;
  10) riigikohtunik;
  11) riigi peaprokurör;
  12) Eesti Panga Nõukogu esimees ja liikmed, president ja asepresidendid;
  13) erakorraline ja täievoliline suursaadik, saadik või asjur;
  14) Kaitseväe juhataja;
  15) Kaitseliidu ülem;
  16) riigi valitseva mõju all oleva äriühingu nõukogu või juhatuse liige;
  17) sihtasutuse Põhja-Eesti Regionaalhaigla, sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikumi, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, Maaelu Edendamise Sihtasutuse, Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus, Sihtasutuse KredEx ja Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu ja juhatuse liige;
  18) Tallinna, Tartu, Narva, Pärnu või Kohtla-Järve linnapea ja Saaremaa vallavanem;
  19) Haridus- ja Noorteameti, Kaitsepolitseiameti, Kaitseressursside Ameti, Keeleameti, Keskkonnaameti, Konkurentsiameti, Lennuameti, Maa-ameti, Maanteeameti, Maksu- ja Tolliameti, Muinsuskaitseameti, Patendiameti, Politsei- ja Piirivalveameti, Põllumajandusameti, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti, Päästeameti, Ravimiameti, Riigi Infosüsteemi Ameti, Sotsiaalkindlustusameti, Statistikaameti, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti, Terviseameti, Veeteede Ameti, Veterinaar- ja Toiduameti või Välisluureameti peadirektor;
  20) Andmekaitse Inspektsiooni, Keskkonnainspektsiooni või Tööinspektsiooni peadirektor;
  21) Riigi Tugiteenuste Keskuse või Häirekeskuse peadirektor ja Rahvusarhiivi riigiarhivaar;
  22) Finantsinspektsiooni nõukogu ja juhatuse liige.

  Riikliku taustaga isikuteks loetakse ka järgmiste Eestis paiknevate akrediteeritud rahvusvaheliste organisatsioonide juhid:
  1) Balti Kaitsekolledž;
  2) NATO Küberkaitsekoostöö Keskus;
  3) Euroopa amet vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimiseks (eu-LISA);
  4) NATO staabielement.